Game Dev Tycoon CZ Wiki
Advertisement

Tady jsou základní pravidla a věci, které Wikipedie je a které není.

PC-0.png

1.Česká Game Dev Tycoon Wikipedie - její články nesmí obsahovat žádný vandalismus a vulgaritu. Kromě toho Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, prostorem pro reklamu nebo vlastní webové stránky, ani internetovým adresářem. Wikipedie také není experimentem s anarchií nebo demokracií.

Super TES.png

2.Wikipedie dodržuje zásadu nezaujatého úhlu pohledu, což znamená, že se autoři snaží, aby články nezaujatě a objektivně popisovaly fakta a jednotlivé názory a pohledy. . Wikipedie nemá žádný preferovaný úhel pohledu a nesmí prosazovat žádný názor jako nejlepší. Pokud vznikne spor, která verze článku tyto ideály naplňuje nejlépe, článek se označí jako sporný a řešení se hledá na diskusní stránce a případně dalšími způsoby.

-------------------------

Playsystem.png

3.Wikipedie je svobodným dílem, které může každý upravovat a vylepšovat. Uvědomte si, že články

může měnit každý, nikdo není vlastníkem konkrétního článku. Počítejte s tím, že jakýkoliv vložený text může být upravován jinými lidmi. Nevkládejte do Wikipedie obsah, který porušuje autorské právo, nebo jehož autorskoprávní ochrana není slučitelná s uvedenými svobodnými licencemi

GameSphere.png

4.Wikipedie má kodex slušného chování. Každý wikipedista by měl respektovat své kolegy i přesto, že s nimi nesouhlasí. Buďte zdvořilí. Vyvarujte se osobních útoků a povrchních zobecnění. Hledejte konsensus. Vyhněte se editačním válkám. Jednejte s dobrým úmyslem a předpokládejte dobrou vůli i u ostatních. Nikdy nepoškozujte Wikipedii proto, abyste ukázali, že máte pravdu. Buďte otevření a přívětiví.

Swap.png

5.Wikipedie nemá neměnná pravidla kromě zde naznačených principů. Editujte, přesouvejte a upravujte s odvahou, součástí radosti z přispívání je, že dokonalost není požadována – i když se o ni dlouhodobě snažíme. Nebojte se, že uděláte nepořádek nebo něco pokazíte. Všechny předcházející verze článku zůstávají zachovány, a tak není možné obsah Wikipedie nenahraditelně zničit. Zároveň ale pamatujte, že cokoli vloženého do Wikipedie zůstane zachováno pro příští generace

Viz také:

Advertisement