FANDOM


Zde naleznete tabulku, která ukazuje, jak je který žánr, či cílová skupina, pro danou platformu vhodná.

Tabulka žánrů

Akční Adventura RPG Simulace Strategie Jednoduchá
PC 100% 100% 100% 100% 100% 100%
G64 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TES 100% 95% 96% 94% 94% 96%
Master V 100% 95% 96% 94% 94% 96%
Gameling 100% 97% 101% 94% 94% 100%
Vena Gear 100% 97% 101% 94% 94% 97%
Vena Oasis 100% 97% 101% 94% 90% 90%
Super TES 100% 95% 96% 97% 97% 98%
Playsystem 105% 93,5% 107% 94% 94% 95%
TES 64 100% 95% 96% 95% 95% 97%
DreamVast 100% 104% 96% 95% 95% 94%
Playsystem 2 100% 93,5% 107% 94% 94% 102%
mBox 107% 101,5% 98% 93% 93% 93%
Game Sphere 100% 95% 96% 95% 95% 98%
GS 96% 98% 102% 104% 104% 104%
PPS 103% 97% 106% 95% 95% 96%
mBox 360 101,5% 98% 100% 92% 9% 104%
Nuu 98% 92% 95% 109% 95% 109%
Playsystem 3 100% 98% 100% 92% 92% 98%
grPhone 96% 98% 102% 104% 104% 104%
grPad 96% 98% 102% 104% 104% 104%
mPad 98,5% 98,5% 96% 108% 100% 105%
Wuu 98% 92% 95% 105% 96% 100%
mBox Next 101,5% 98% 100% 92% 93% 102%
Playsystem 4 100% 98% 100% 92% 92% 98%

Tabulka cílových skupin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.