Poziomy technologiczne

Silnik graficzny Poziom technologiczny
Text Based 0
2D Graphics V1 1
2D Graphics V2 2
2D Graphics V3 2
2D Graphics V4 3
2D Graphics V5 3
3D Graphics V1 1
3D Graphics V2 2
3D Graphics V3 3
3D Graphics V4 4
3D Graphics V5 5
3D Graphics V6 6
3D Graphics V7 7

Optymalny stosunek Tech-Design

Action Adventure RPG Simulation Strategy Casual
1.8 0.4 0.6 1.6 1.6 0.5

T:64%

D: 36%

T: 29%

D: 71%

T: 37.5%

D: 62.5 %

T: 61.5 %

D: 38.5 %

T: 61.5 %

D: 38.5 %

T: 33.3 %

D: 66.7 %

Koncentracja na danym aspekcie podczas produkcji

Action Adventure RPG Simulation Strategy Casual
Engine 1 0.7 0.7 0.9 0.9 0.6
Gameplay 0.9 0.8 0.9 1 1 1
Story/Quests 0.7 1 1 0.8 0.8 0.7
Dialogues 0.6 1 1 0.7 0.7 0.7
Level Design 0.9 0.8 0.9 0.9 1 1
AI 1 0.7 0.8 1 0.9 0.6
World Design 0.8 1 1 0.8 0.8 0.7
Graphic 1 0.9 0.9 1 1 1
Sound 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

Tech i Desgin (zdobywanie punktów Design i Technology)

Engine Gameplay Story/Quests

T : 80%

D : 20%

T : 20 %

D : 80 %

T : 20%

D : 80 %

Dialogues          Level Design                AI                               

T : 10%

D : 90%

T : 40 %

D : 60 %

T : 80%

D : 20 %

World Design Graphics                     Sound                

T : 40%

D : 60%

T : 50 %

D : 50 %

T : 40%

D : 60 %

Kombinacje tematyki i gatunku

Najlepsze kombinacje oznaczone są poprzez 1.

Action Adventure RPG Simulation Strategy Casual
Airplane 1 0.6 0.8 1 1 1
Aliens 1 0.8 1 0.6 0.9 0.7
Alternate History 1 0.8 1 0.6 0.9 0.6
Business 0.6 0.8 0.8 1 1 0.6
Comedy 0.6 1 0.8 0.6 0.6 1
Cyberpunk 1 0.8 1 0.8 0.7 0.6
Dance 0.7 0.6 0.6 1 0.6 1
Detective 0.6 1 1 0.8 0.6 0.9
Dungeon 1 0.8 1 1 1 0.6
City 0.7 0.6 0.7 1 1 0.7
Evolution 0.7 0.6 0.6 1 1 0.6
Fantasy 1 1 1 0.8 1 0.6
Fashion 0.6 0.8 1 1 0.6 1
Game Dev 0.6 0.7 0.6 1 0.6 0.8
Government 0.6 0.6 0.6 1 1 0.7
Hacking 0.7 0.8 0.7 1 1 0.6
Hunting 1 0.9 0.9 1 0.7 0.9
History 0.8 0.8 0.8 1 1 0.9
Horror 1 0.8 0.8 0.6 0.7 0.8
Hospital 0.6 0.6 0.8 1 0.8 0.7
Law 0.6 1 0.9 0.9 0.9 0.6
Life 0.6 1 0.9 1 0.6 0.8
Martial Arts 1 0.8 1 1 0.7 1
Movies 0.6 0.8 0.6 1 0.6 1
Mystery 0.6 1 1 0.8 0.6 0.8
Medieval 1 1 1 0.8 1 0.7
Military 1 0.6 0.8 1 1 0.6
Music 1 0.9 0.6 1 0.6 1
Ninja 1 0.8 0.8 0.6 0.8 0.9
Pirate 0.8 1 0.8 0.8 0.7 0.8
Post Apocalyptic 1 0.8 1 0.6 0.9 0.6
Prison 1 1 0.8 1 0.8 0.6
Racing 0.9 0.6 0.8 1 0.7 1
Rhythm 1 0.7 0.7 1 0.6 1
Romance 0.6 1 0.8 0.8 0.6 0.9
Space 1 0.8 0.6 1 1 0.7
Sci-Fi 1 1 1 1 1 0.8
School 0.8 1 1 1 1 0.8
Sports 1 0.6 0.6 1 0.7 1
Startups 0.6 0.8 0.7 1 0.8 0.6
Superheroes 1 0.6 0.9 0.6 0.6 0.7
Surgery 0.8 0.7 0.6 1 0.7 0.6
Spy 1 1 1 0.8 0.7 0.8
Time Travel 1 1 0.6 0.6 0.6 0.6
Transport 0.6 0.6 0.6 1 1 0.6
UFO 1 0.8 0.6 0.8 1 0.8
Virtual Pet 0.6 0.8 0.6 1 0.9 1
Vocabulary 0.6 0.6 0.6 1 1 1
Vampire 1 0.8 1 0.6 0.6 0.7
Werewolf 1 0.8 1 0.6 0.6 0.7
Wild West 0.9 0.7 1 0.6 0.6 0.7

Kombinacja gatunków i platform

Powyżej 1 oznacza jeszcze lepszą kombinację.

Action Adventure RPG Simulation Strategy Casual
PC 1 1 1 1 1 1
Govodore 64 1 1 1 1 1 1
TES 1 0.95 0.96 0.94 0.94 0.96
Master V 1 0.95 0.96 0.94 0.94 0.96
Gameling 1 0.97 1.01 0.94 0.94 1
Vena Gear 1 0.97 1.01 0.94 0.94 0.97
Vena Oasis 1 0.97 1.01 0.94 0.9 0.9
Super TES 1 0.95 0.96 0.97 0.97 0.98
PlaySystem 1.05 0.935 1.07 0.94 0.94 0.95
TES 64 1 0.95 0.96 0.95 0.95 0.97
DreamVast 1 1.04 0.96 0.95 0.95 0.94
PlaySystem 2 1 0.935 1.07 0.94 0.94 1.02
mBox 1.07 1.015 0.98 0.93 0.93 0.93
Game Sphere 1 0.95 0.96 0.95 0.95 0.98
GS 0.96 0.98 1.02 1.04 1.04 1.04
PPS 1.03 0.97 1.06 0.95 0.95 0.96
mBox 360 1.015 0.98 1 0.92 0.92 1.04
Nuu 0.98 0.92 0.95 1.09 0.95 1.09
PlaySystem 3 1 0.98 1 0.92 0.92 0.98
grPhone 0.96 0.98 1.02 1.04 1.04 1.04
grPad 0.96 0.98 1.02 1.04 1.04 1.04
mPad 0.985 0.985 0.96 1.08 1 1.05
Wuu 0.98 0.92 0.95 1.05 0.96 1
mBox Next 1.015 0.98 1 0.92 0.93 1.02
PlaySystem 4 1 0.98 1 0.92 0.92 0.98

Kombinacja tematyki dla danego grona odbiorców

Young Everyone Mature
Airplane 1 1 1
Aliens 0.6 1 1
Alt History 0.6 1 1
Business 0.7 1 1
City 1 1 1
Comedy 1 1 1
Cyberpunk 0.6 1 1
Dance 0.6 1 1
Detective 1 1 1
Dungeon 0.8 1 1
Evolution 1 1 1
Fantasy 1 1 1
Fashion 1 1 1
Game Dev. 0.8 1 1
Government 0.6 1 1
Hacking 0.7 1 1
History 0.9 1 1
Horror 0.6 1 1
Hospital 0.6 1 1
Hunting 1 1 1
Law 0.8 1 1
Life 1 1 1
Martial Arts 1 1 1
Medieval 1 1 1
Military 0.7 1 1
Movies 1 1 1
Music 1 1 1
Mystery 1 1 1
Ninja 1 1 1
Pirate 1 1 1
Post-Apocalyptic 0.6 1 1
Prison 0.6 1 1
Racing 1 1 1
Romance 0.8 1 1
Rythm 1 1 1
School 1 1 1
Sci-Fi 1 1 1
Space 1 1 1
Sports 1 1 1
Spy 1 1 1
Startups 0.6 1 1
Superheroes 1 1 1
Surgery 0.8 1 1
Time Travel 1 1 1
Transport 1 1 1
UFO 1 1 1
Vampire 0.6 1 1
Virtual Pet 1 0.8 0.7
Vocabulary 0.7 1 1
Werewolf 0.6 1 1
Wild West 0.6 1 1

Kombinacja platform dla danego odbiorcy

Kombinacje te wpływają na sprzedaż.

Young Everyone Mature
PC 1 1.2 1.3
Govodore 64 1 1 1
TES 1 0.8 0.6
Master V 1 0.8 0.6
Gameling 1 0.7 0.6
Vena Gear 1 0.75 0.6
Vena Oasis 0.9 1 0.9
Super TES 1 0.8 0.6
PlaySystem 1 0.85 0.75
TES 64 1 0.8 0.7
DreamVast 1 0.75 0.8
PlaySystem 2 1 0.9 0.85
mBox 1 0.9 0.85
Game Sphere 1 0.8 0.6
GS 1 0.7 0.6
PPS 1 0.7 0.8
mBox 360 1 1.3 1.2
Nuu 1 0.9 0.85
PlaySystem 3 1 1.3 1.2
grPhone 1 0.7 0.6
grPad 1 0.7 0.6
mPad 1 1 0.1
Wuu 1 0.9 0.85
mBox Next 1 1.3 1.2
PlaySystem 4 1 1.3 1.2

Przypisy

  1. http://gamedevtycoon.wikia.com/wiki/Raw_Data_for_Review_Algorithm
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.